ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 240
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสุภาพร เจริญอรุณตระกูล โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป.สระบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางมะยุรา จิตรเขม้น โรงเรียนวัดกลาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เหรียญทอง
3 นายเทวนนท์ บัวแย้ม โรงเรียนวัดชนะสงคราม สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญทอง
4 นายพนม อยู่เมฆะ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน สพป.นครพนม เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวหทัยกานต์ ประโพธิง โรงเรียนบ้านทัพมะขาม สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
6 นายวรวิทย์ จันสา โรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ราชบุรี เขต 2 เหรียญทอง
7 นายเมธาสิทธิ์ ศิริสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เหรียญทอง
8 นางสาวน้ำค้าง สวัสดิ์ประดิษฐ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร) สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เหรียญทอง
9 นางพอสีหย๊ะ กือจิ โรงเรียนบ้านกือเม็ง สพป.ยะลา เขต 1 เหรียญทอง
10 นางอุษา ศรีโพธิ์ โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญเงิน
11 นางนุชนาถ หอมยก โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหรียญเงิน
12 นางสาวนุศรา เบ็ญหมัน โรงเรียนวัดเทพชุมนุม สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน