ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 237
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวนรารัตน์ รัตนะ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป.แพร่ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางชัญญณัท ทาระหอม โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เหรียญทอง
3 นายสมโภชน์ ทองโคตร โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไพนุเคราะห์) สพป.นนทบุรี เขต 2 เหรียญทอง
4 นางสาวศรัญญา นันต๊ะภาลัย โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.เชียงราย เขต 4 เหรียญทอง
5 นายเจษฎา สิ้นภัย โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญทอง
6 นายวัสพล พัดเปี้ยมา โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป.หนองคาย เขต 2 เหรียญทอง
7 นายพัฒธนพงศ์ สร้อยมาลา โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญทอง
8 นายพรชัย ห่วงรักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง