ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 234
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางรัตน์ดา สุภาคำ โรงเรียนบ้านเหมืองลึก สพป.ลำพูน เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวจุฑามาศ มาดี โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
3 นางนิรชญาวรรณ มีณรงค์ โรงเรียนบ้านไร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เหรียญทอง
4 นางฐิติชญา จินโจ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญทอง
5 นายนครินทร์ น้อยปุก โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เหรียญทอง
6 นางมลิวรรณ เขจรศาสตร์ โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง
7 นางสาวอัมพิกา ขอมเมืองปัก โรงเรียนโนนไทย สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญเงิน
8 นางสาวฮัสหน๊ะ บือราเห็ง โรงเรียนบ้านฝาง สพป.ปัตตานี เขต 1 เหรียญเงิน
9 นางสาวรุจิเรศ ขลิบศรี โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
10 นางสาวกุลสิริ สมบูรณ์ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน