ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 233
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวพิชญานันท์ อินทร์รักษ์ โรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป.นราธิวาส เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายยรรยง สุขเอิบ โรงเรียนสินแร่สยาม สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
3 นางสาวนรินทร์ทิพย์ ชำนาญยา โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เหรียญทอง
4 นางสาวพิลัดดา ดวงจันทร์ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวชนันท์ธิดา ประพิณ โรงเรียนวัดบ้านม้า สพป.ลำพูน เขต 1 เหรียญทอง
6 นายณัฐพล เอี่ยมสือ โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
7 นายกฤษฏา สาทะติ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร) สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เหรียญทอง
8 นางสาวจุรีรัตน์ ศรีโยธี โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เหรียญทอง
9 นายภานุพงศ์ แสนพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เหรียญทอง
10 นางวชรณัช คงวงศ์วาน โรงเรียนบ้านดงเกตุ สพป.นครปฐม เขต 2 เหรียญทอง
11 นายวทัญญู พฤติธรรมกุล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) สพป.พังงา เหรียญทอง
12 นางสาวสุนันทา พุฒพันธ์ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป.ยโสธร เขต 1 เหรียญทอง