ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 232
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวกนกอร สินน้อย โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม สพป.พัทลุง เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางผ่องภักดิ์ จันทรภาพ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
3 นายประสงค์ สกุลซ้ง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เหรียญทอง
4 นางกนกอร อึ้งซำ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 นางณัฐพิมล เวียงคำมา โรงเรียนบ้านดู่ สพป.พะเยา เขต 2 เหรียญทอง
6 นางสาวกรรณิการ์ วรวสุ โรงเรียนปากบึงสิงโต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญทอง
7 นางจิราภร คำอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป.อุทัยธานี เขต 2 เหรียญทอง
8 นายจักรกฤษณ์ แก้วมงคล โรงเรียนบ้านนายาง สพป.หนองคาย เขต 2 เหรียญทอง
9 นางสาวณัฐสุดา จงสมชัย โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เหรียญทอง
10 นางสาวอรอุมา ทองรักษ์ โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เหรียญทอง
11 นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญทอง