ผลการประกวด ด้านวิชาการ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 023
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวรัชนิดา ไสยรส สพม.กาฬสินธุ์ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวนราวดี ธรรมวิเศษ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
3 นางสาวศุภนัส เสาศิริ สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญทอง
4 นางแสงเดือน ชุ่มใจรักษ์ สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด