ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 229
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวธนพร ภู่จรัสสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป.ระนอง ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวจิรารัตน์ อภิชนังกูร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เหรียญทอง
3 นางสาวสรัญญา พราหมณี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) สพป.ชุมพร เขต 1 เหรียญทอง
4 นางสาวพลอยชมพู บูรณจินดา โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไพนุเคราะห์) สพป.นนทบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 นายสุรชัย ศรีโยธี โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญทอง
6 นางสาวนวลจันทร์ ตันประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เหรียญเงิน
7 นางสาวพิมพ์บุญ วารินทร์ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญเงิน
8 นางรชาภา อุมารังษี โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 เหรียญเงิน
9 นางสุรินทร หมื่นคำสี โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่ สพป.น่าน เขต 1 เหรียญเงิน
10 นางสาวจิรัชยา คำหารพล โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 2 เหรียญเงิน
11 นางสาวบุญเกลียว รอดคง โรงเรียนบ้านกองโค สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญเงิน
12 นางสำเภา ดวงกระจาย โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เหรียญเงิน