ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 226
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวศิรดา พรมเทพ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม.จันทบุรี ตราด ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางอรทัย แก้ววิชิต โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม.สงขลา สตูล เหรียญทอง
3 นางสาวขนิษฐา ก้อนเพชร โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เหรียญทอง
4 นายจักรภัทร ยอดสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านไผ่ สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
5 นางสาววรกชชยา สินธุชัย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ เหรียญทอง
6 นายทองพูน โทสิงห์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง