ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 225
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายโกวิท สุพรรณ์ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายศุภวัฒน์ เลิศสมุทรเทพาดล โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม.เชียงใหม่ เหรียญทอง