ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 221
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางธนภรณ์ บุญเรืองขาว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายนายหฤษฎ์ พึ่งธรรมเดช โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 เหรียญทอง
3 นายสายันต์ โชติวังโส โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป.นครพนม เขต 2 เหรียญทอง
4 นางอุตรี เชื้อประทุม โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เหรียญทอง