ผลการประกวด ด้านวิชาการ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 022
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวาสนา ภูผา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางหฤทัย แก่นสำโรง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง
3 นางยินดี กังสังข์ สพป.ปัตตานี เขต 1 เหรียญทอง
4 นายสุทธิรักษ์ ศรีสวัสดิ์ สพป.พิจิตร เขต 2 เหรียญทอง
5 นายทนงศักดิ์ บัวเทพ สพป.แพร่ เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวภัทรลภา สมศักดิ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เหรียญทอง
7 นางวนาสวรรค์ ช่างเกวียน สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญทอง
8 นางสาวศุทธินี จิตธรรมมา สพป.อุดรธานี เขต 2 เหรียญทอง
9 นางสุจารี ศรีสัมพุทธ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
10 นางสุธิดา ประมัยพิมพ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เหรียญทอง