ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 216
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายนาวิน สีหาบุตร โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายเทอดไทย หอมสมบัติ โรงเรียนวังยางวิทยาคม สพม.นครพนม เหรียญทอง
3 นางสาววิภาดา ขุนทองจันทร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญทอง
4 นางสาวกาญจุรี หมื่นอักษร โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร สพม.พัทลุง เหรียญทอง
5 นายธนชาต ชาวส้าน โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม.น่าน เหรียญทอง
6 นางสาวนุชนารถ ยิ้มจันทร์ โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง เหรียญทอง
7 นายบรรเทา คุ้มฉายา โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี สพม.สุพรรณบุรี เหรียญทอง
8 นางพรณภัทร เอกนิพนธ์คงเสน โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง เหรียญทอง
9 นางสาววันฤดี สำราญสุข โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร สพม.สระแก้ว เหรียญทอง
10 นางสาวสุนิษา บัวดง โรงเรียนปอพานพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
11 นายอภิชาฎ พงษ์ภู่ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม สพม.เพชรบูรณ์ เหรียญทอง
12 นายศักดา ใจตรง โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เหรียญทอง