ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 214
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายพีราวุฏฐ์ พิมพ์รอด โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป.กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายขจรยศ บุรุษศรี โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหรียญทอง
3 นายดำรง มาตี๋ โรงเรียนพุทธิโศภน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เหรียญทอง
4 นายทรงพล อารมณ์เย็น โรงเรียนบ้านวังพา สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
5 นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) สพป.พะเยา เขต 2 เหรียญทอง
6 นายเทวฤทธิ์ สิทธินอก โรงเรียนหนองน้ำใส สพป.นครราชสีมา เขต 4 เหรียญทอง
7 นางสาวบุญญานันท์ นิลศิริ โรงเรียนหนองบัวรี"ราษฎร์อุทิศ" สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญทอง
8 นางเภารัมย์ภา อาสา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เหรียญทอง
9 นายมะรอฟี เจะเลาะ โรงเรียนบ้านแยะ สพป.นราธิวาส เขต 1 เหรียญทอง
10 นายสุริยา มนตรีภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 เหรียญทอง
11 นางโสภี เพชรคงทอง โรงเรียนบ้านย่านดินแดง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญทอง
12 นางสิริสมถวิล สิทธิสอน โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป.เลย เขต 2 เหรียญทอง