ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 212
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์ ค่ามาก โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวเอมอร แสงท้าว โรงเรียนบ้านคลองเมือง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหรียญทอง
3 นางสาวพัชญา มีเสียง โรงเรียนบ้านสี่แยก สพป.สระแก้ว เขต 2 เหรียญทอง
4 นางปิ่นแก้ว คนไว โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เหรียญทอง
5 นางสาวอรนลิล ฉิมพลี โรงเรียนบ้านผังสามัคคี สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
6 นางสาวศิริรัตน์ โอ่งวัน โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญทอง