ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 211
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสัมฤทธิ์ สันเต โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายพิชิตชัย บุปผาโท โรงเรียนวัดบ้านดง สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
3 นางสิริลักษณ์ ชาแท่น โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ สพป.นราธิวาส เขต 2 เหรียญทอง
4 นายพิทยา หวานขัน โรงเรียนไทรงาม สพป.ตรัง เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาวทิวากร ดวงแก้ว โรงเรียนวัดสามจุ่น สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เหรียญทอง
6 นายบุญรัตน์ พิมขาลี โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.เชียงราย เขต 1 เหรียญทอง
7 นายอภิรัตน์ เชียงหนุ้น โรงเรียนพนาสวรรค์ สพป.น่าน เขต 2 เหรียญทอง
8 นางสาววนัสนันทน์ แก้ววงศ์ศรี โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
9 นางสาวชญากาญจธ์ ศรีเนตร โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญทอง
10 นางสาวลัดดาพรรณ จันทร์ปรีดา โรงเรียนบ้านสี่แยก สพป.สระแก้ว เขต 2 เหรียญทอง
11 นางรุ่งทิวา บุญศรี โรงเรียนบ้านนานกเขียน สพป.มหาสารคาม เขต 1 เหรียญทอง