ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 210
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายพีรพล พันธเสน สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
3 นางสาวนุชรี ด้วงสี สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง เหรียญทอง
4 นางสมปอง บุระดำ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง