ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 021
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวณัฐวดี วังสินธ์ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวสาธกา ตาลชัย สพม.ร้อยเอ็ด ชนะเลิศเหรียญทอง
3 นางสาวนภัทร์ สังข์ทอง สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง เหรียญทอง
4 นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี สพม.ชัยภูมิ เหรียญทอง
5 นางฐิติพร ไขแสง สพม.เชียงใหม่ เหรียญทอง
6 นางสาวธัญพิชชา ฟองลอย สพม.แพร่ เหรียญทอง
7 นางสาวรุ่งนภา บำรุงศรี สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เหรียญทอง