ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 209
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางพัชนา เลิศฤทธิ์สาคร สพป.สงขลา เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวสุวีรฌาย์ ตาวิโรจน์ สพป.เชียงราย เขต 1 เหรียญทอง
3 นางสาวสกาวรัตน์ ถาวรยิ่ง สพป.สระแก้ว เขต 2 เหรียญทอง
4 นางสาวผจงจิตร ศรีผาวงษ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เหรียญทอง
5 นางสุนิสา เพียรดี สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เหรียญทอง
6 นางปวีณ์กร ภูกาสอน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เหรียญทอง
7 นายพีระณัฏฐ์ สังข์สอน สพป.ลำพูน เขต 1 เหรียญทอง