ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 208
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายเดชกำพล เจดีย์ยอด สพม.ลำปาง ลำพูน ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวฉวัฒญา ฉิมมา สพม.บุรีรัมย์ เหรียญทอง
3 นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญทอง
4 นายณรงค์ศักดิ์ สาลี สพม.ชลบุรี ระยอง เหรียญเงิน
5 นายณัฐพล พรมลี สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญเงิน
6 นางพัชรินทร์ กันวะนา สพม.เชียงใหม่ เหรียญเงิน
7 นายยศวรรธน์ วิญญารัตน์ สพม.น่าน เหรียญเงิน
8 นางสาวนงลักษณ์ มีแก้ว สพม.มหาสารคาม เหรียญเงิน