ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 207
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางเบญจวรรณ อินต๊ะวงศ์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวสัมพันธ์ เอกรักษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง
3 นางรัชนี สุขสวัสดิ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง
4 นางชลณา ม่วงหวาน สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 นายอัทช์ เกียรติตระกูลเมธา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เหรียญทอง
6 นางฐาวนาตย์ ร่วมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2 เหรียญทอง
7 นายธงชัย ศักดิ์สุวรรณ สพป.สงขลา เขต 3 เหรียญทอง
8 นายเอกรัฐ ทุ่งอ่วน สพป.แพร่ เขต 1 เหรียญทอง
9 นายกฤษฎา ทรัพย์ขำ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
10 นางสาวอรุณรัตน์ เหลืองปัญญากุล สพป.ชลบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
11 นางสาวมณฑกานติ์ติ เพชรอักษร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เหรียญเงิน
12 นายเจียมพล บุญประคม สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เหรียญเงิน