ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 205
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติ สพป.อำนาจเจริญ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางพิมพ์ณัฐชยา กวาวสิบสอง สพป.น่าน เขต 2 เหรียญทอง
3 นางสาวโสภาวรรณ ลิ้มกลาง สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง