ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 203
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวิภา สายรัตน์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายจิมจง ทองคำวัน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เหรียญทอง
3 นายธนะชน ทัศนะเกตุ สพป.นครปฐม เขต 2 เหรียญทอง
4 นายปกิจพจน์ กมลวรเดช สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญทอง
5 นายพิสิฐ ไชยชนะ สพป.เชียงราย เขต 1 เหรียญทอง