ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 201
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ สพป.นราธิวาส เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ สพป.อุดรธานี เขต 3 เหรียญทอง