ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 200
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวอวัศยา เหล็กแก้ว โรงเรียนวัดคงคาราม สพป.พิจิตร เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวสมฤดี ชิตชลธาร โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ สพป.ตรัง เขต 2 เหรียญทอง
3 นางพัณภัช วานนท์ โรงเรียนบ้านโคกสี สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
4 นางสาวอรทัย บุญเส็ง โรงเรียนบ้านหนองปากดง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญทอง
5 นางชลธิภา วัชรภัทร โรงเรียนบ้านคลองเมือง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวนุจรีย์ กรุ่นทอง โรงเรียนวัดหนองสุทธะ สพป.สระบุรี เขต 1 เหรียญทอง
7 นายวรวุฒิ บุตรแสนลี โรงเรียนบ้านไคสี สพป.บึงกาฬ เหรียญทอง
8 นายวรปรัชญ์ เพ็ชรใส โรงเรียนบ้านห้วยใต้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญทอง
9 นางสาวมนัสวี ยะถาเทศ โรงเรียนบ้านสี่แยก สพป.สระแก้ว เขต 2 เหรียญทอง
10 นางปิยะมาศ บุตรสุริย์ โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง