ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสว่าง จันทุมมี สพป.ชลบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี สพป.อุบลราชธานี เขต 4 เหรียญทอง
3 นางวลัยลักษณ์ แก้วมณี สพป.ลำพูน เขต 1 เหรียญทอง
4 นางวิยะดา ไกรสร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เหรียญทอง
5 นางกัญจนา มีศิริ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เหรียญทอง
6 นางปรียา สงค์ประเสริฐ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เหรียญทอง
7 นางศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เหรียญทอง
8 นางกรองทิพย์ พึ่งสุข สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เหรียญทอง
9 นางกัญญลักษณ์ ศิริวารินทร์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เหรียญทอง
10 นางปาริชาติ ปิติพัฒน์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เหรียญทอง
11 นางอรวรรณ แสงทอง สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง