ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 197
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม.เชียงราย ชนะเลิศเหรียญทอง
2 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
3 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เหรียญทอง
4 โรงเรียนทุ่งสง สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญทอง
5 โรงเรียนหนองไผ่ สพม.เพชรบูรณ์ เหรียญทอง
6 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เหรียญทอง
7 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
8 โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" สพม.ฉะเชิงเทรา เหรียญทอง
9 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม.ชลบุรี ระยอง เหรียญทอง
10 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม.อุดรธานี เหรียญทอง