ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 196
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม.กาญจนบุรี ชนะเลิศเหรียญทอง
2 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สพม.สงขลา สตูล เหรียญทอง
3 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เหรียญทอง
4 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.ตาก เหรียญทอง
5 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญทอง
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม.ปทุมธานี เหรียญทอง
8 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
9 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.เชียงใหม่ เหรียญทอง