ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 195
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ สพม.สุรินทร์ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เหรียญทอง
3 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญทอง
4 โรงเรียนไผ่วงวิทยา สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง เหรียญทอง
5 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม สพม.น่าน เหรียญทอง
6 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ สพม.พัทลุง เหรียญทอง
7 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม.สุโขทัย เหรียญทอง
8 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ สพม.ปทุมธานี เหรียญทอง
9 โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ สพม.กาฬสินธุ์ เหรียญทอง
10 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
11 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง