ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 194
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป.หนองคาย เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เหรียญทอง
3 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ สพป.บึงกาฬ เหรียญทอง
4 โรงเรียนวัดทัพหลวง สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
5 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
6 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เหรียญทอง
7 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ สพป.สุโขทัย เขต 2 เหรียญทอง
8 โรงเรียนบ้านโกตาบารู สพป.ยะลา เขต 1 เหรียญทอง
9 โรงเรียนบ้านเขากรวด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เหรียญทอง
10 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
11 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป.เชียงราย เขต 3 เหรียญทอง
12 โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง