ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 193
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญทอง
3 โรงเรียนวัดโภคาราม สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เหรียญทอง
4 โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1 เหรียญทอง
5 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน สพป.นครราชสีมา เขต 2 เหรียญทอง
6 โรงเรียนบ้านวังพา สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
7 โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหรียญทอง
8 โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา สพป.นครราชสีมา เขต 1 เหรียญทอง
9 โรงเรียนบ้านดู่ สพป.พะเยา เขต 2 เหรียญทอง
10 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เหรียญทอง