ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 192
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเจ้าวัด สพป.อุทัยธานี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 โรงเรียนบ้านโนนยางคำ สพป.บึงกาฬ เหรียญทอง
3 โรงเรียนบ้านสะเอะใน สพป.ยะลา เขต 1 เหรียญทอง
4 โรงเรียนวัดห้วยตะแคง (พรประชานุกูล) สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
5 โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เหรียญทอง
6 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
7 โรงเรียนวัดบางเขียด สพป.สงขลา เขต 1 เหรียญทอง
8 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญทอง
9 โรงเรียนนิคม 2 (ตชด.สงเคราะห์) สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญทอง
10 โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง