ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 191
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดคงคาราม สพป.พิจิตร เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 โรงเรียนบ้านสี่แยก สพป.สระแก้ว เขต 2 เหรียญทอง
3 โรงเรียนบ้านหนองแว่น สพป.อุทัยธานี เขต 1 เหรียญทอง
4 โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง สพป.บึงกาฬ เหรียญทอง
5 โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง
6 โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญทอง
7 โรงเรียนวัดประตูเขียน สพป.สงขลา เขต 1 เหรียญทอง
8 โรงเรียนบ้านเก่าร้าง สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
9 โรงเรียนบ้านไหล่น่าน สพป.น่าน เขต 1 เหรียญทอง
10 โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
11 โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง