ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 019
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางธนาภรณ์ อรรคฮาต สพม.อุดรธานี ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายธเนศ สุขอุทัย สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง