ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 185
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางปิยวดี ปัฐพี โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวกลอยใจ สุทธิทรัพย์ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง
3 นางศิรินภา บุญอินเขียว โรงเรียนบ้านห้วยใต้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญทอง
4 นางวิไลพร หงษ์ทอง โรงเรียนมหาวิชานุกูล สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
5 นายกฤษณ์ ธนาภาวงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
6 นางยุดา มาตรขาว โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง