ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 018
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุมาลี สุธีกุล สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสำเริง ถาวรทรัพย์ สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
3 นายวัชระ จันทรัตน์ สพป.ยะลา เขต 3 เหรียญทอง
4 นางกุลจิรา ไตรภูมิ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาวสุภาพร นามรักษา สพป.อุดรธานี เขต 2 เหรียญทอง
6 นางสาวสุลักขณา รักษา สพป.มุกดาหาร เหรียญทอง
7 นางสุกัญญา บางพาน สพป.น่าน เขต 2 เหรียญทอง