ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 178
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก สพม.ร้อยเอ็ด สพม.ร้อยเอ็ด ชนะเลิศเหรียญทอง