ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 176
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางนภาพร แสงนิล สพม.ลำปาง ลำพูน สพม.ลำปาง ลำพูน ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง