ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 173
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายบูรชาติ ศิริเป็ง สพป.เชียงราย เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางศิริพร โภคทรัพย์ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เหรียญทอง
3 นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจ สพป.ขอนแก่น เขต 5 สพป.ขอนแก่น เขต 5 เหรียญทอง
4 นายสันติ จ้ำแพงจันทร์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 สพป.ขอนแก่น เขต 4 เหรียญทอง
5 นายสุภัทรชัย กระสินหอม สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง