ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 172
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางพรรณพร บุญทศ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสิรินันท์ สุรไพฑูรย์ แซ่ผุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
3 นางจิอาภา คนึงเพียร สพม.สุรินทร์ สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
4 นางจตุพร ยาคำบรรจงแก้ว สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง เหรียญทอง