ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
บุคลากรทางการศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 171
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวจุฑาทิพย์ พลเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางจุฬาพิศ นันทสุธา สพป.อุดรธานี เขต 2 สพป.อุดรธานี เขต 2 เหรียญทอง
3 นางญานิชศา บางเมืองแสน สพป.หนองคาย เขต 2 สพป.หนองคาย เขต 2 เหรียญทอง