ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 167
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวรวุฒิ อินทสุวรรณ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา การศึกษาพิเศษ ภาคใต้ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวปิยะนุช ทรงอภิวัฒน์กุล โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ เหรียญทอง
3 นางวราภรณ์ จิตชาญวิชัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง การศึกษาพิเศษ ภาคใต้ เหรียญทอง
4 นายกฤตภพ นิลภูศรี โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ เหรียญทอง
5 นางสาวคัทรียา คลังดงเค็ง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น การศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหรียญทอง
6 นางสาวจุฑามาศ หลำคำ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี การศึกษาพิเศษ ภาคกลางและภาคตะวันออก เหรียญทอง
7 นางสาวทัศนีย์ เส้นเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ การศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหรียญทอง
8 นางนภาวัลย์ ซิ่วนัส ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา6 จังหวัดลพบุรี การศึกษาพิเศษ ภาคกลางและภาคตะวันออก เหรียญทอง
9 นางสาวปฏิมา นาครักษ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ เหรียญทอง
10 นางสาวพิมพา ขวัญเมือง โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล การศึกษาพิเศษ ภาคกลางและภาคตะวันออก เหรียญทอง
11 นางสาวมาลิณี คำมะมูล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย การศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหรียญทอง
12 นางสาวพัทธ์ธีรา แสงมณี โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา การศึกษาพิเศษ ภาคใต้ เหรียญเงิน