ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 165
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวรรณวิภา ด่านธนะทรัพย์ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สพป.ชลบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญ โรงเรียนบ้านดงซ่อม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหรียญทอง
3 นายเฉลิมวุฒิ มาตยาบุญ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญทอง
4 นายเอกราช ต้อนรับ โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญทอง
5 นางผุดผาด บุรณะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เหรียญทอง
6 นางสาวกชณิภา มาสิม โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป.เชียงราย เขต 1 เหรียญทอง
7 นางวิลาวรรณ สาพิมาร โรงเรียนบ้านมูลนาค สพป.ขอนแก่น เขต 2 เหรียญทอง
8 นางอนงค์นุช นครไชย โรงเรียนวัดบางกระ สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง