ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 164
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางชนกานต์ เหลาแตว โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
3 นายเกรียงไกร นรินทร์ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม.อุดรธานี เหรียญทอง
4 นางสาวกาญจนา พุดสโต โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม.กาญจนบุรี เหรียญทอง
5 นางณัฐณิชา กรุงศรี โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญทอง
6 นางธิดารัตน์ สร้อยจักร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
7 นางส้อฝีหยะ เส็มย้ง โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ สพม.พัทลุง เหรียญทอง
8 ส.ต.ท.อุเทน มิ่งก่อ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม.ตาก เหรียญทอง