ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 161
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางยงจิตร ศิลาพิมพ์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวสมเพียร เจาจาลึก โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม.นครพนม เหรียญทอง
3 นายวิสิทธิ์ ตามสีวัน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
4 นายทรงพล ปาอินทร์ โรงเรียนพญาเม็งราย สพม.เชียงราย เหรียญทอง
5 นางสาวเจนจิรา ทิพย์ญาณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เหรียญทอง
6 นางพรลภัส อ่ำหงษ์ โรงเรียนปัว สพม.น่าน เหรียญทอง
7 นายณัฐพล วิเศษ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.ตาก เหรียญเงิน
8 นางสาวสุจิตรัตน์ เพียสีนุย โรงเรียนศรีมโหสถ สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เหรียญเงิน