ผลการประกวด ด้านวิชาการ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 016
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายบุญธรรม ยมนัตถ์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ สพป.นครปฐม เขต 2 เหรียญทอง
3 นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญทอง