ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 159
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายชีวัน สันธิ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม.เชียงราย ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวสุดารัตน์ ศรีโยหะ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม สพม.นครพนม เหรียญทอง
3 นายรตนชยธรลภณ วงศ์แก้วมูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตฯ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง เหรียญทอง
4 นางศิริธร จะวรรณา โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
5 นายจิตรตรัย ชูหอยทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่ เหรียญทอง
6 นางวิมลรัตน์ ชัยชนะทรัพย์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญทอง
7 นางพัชรี ไชยสิทธิ์ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.ปทุมธานี เหรียญทอง
8 นางเสาวนีย์ ปรีชานนท์ โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เหรียญทอง
9 นางรุ่งนภา สีหะวงษ์ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
10 นางสาวพิงค์ฒิฉัตร เมธาธารณ์กุล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม.สมุทรปราการ เหรียญทอง
11 นางสาวอินทร์แปลง อบอุ่น โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
12 นายสถาพร เผือกมุ่ย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เหรียญทอง