ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 155
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางอภิรมย์ กึกก้อง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวบุษยมาศ บุญเจริญ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
3 นางสาววันดี โค้ไพบูลย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง เหรียญทอง
4 นางสาวจิระพร นิ่มมณี โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สพม.ตรัง กระบี่ เหรียญทอง
5 นายพีระพล อยู่รัศมี โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.ตาก เหรียญทอง
6 นางเยาวลักษณ์ ญาโน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เหรียญทอง
7 นางสาวอรทัย ไพรสว่าง โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
8 นายศราวุธ เผ่าพันธ์ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา สพม.ชลบุรี ระยอง เหรียญทอง
9 นางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวง โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง
10 นางอภิญญา ดิเรกศรี โรงเรียนไชยวานวิทยา สพม.อุดรธานี เหรียญทอง
11 นายจิตกร อารีย์วงศ์สถิตย์ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม.กาญจนบุรี เหรียญทอง