ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 149
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวณิชากานต์ น่วมนิ่ม โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม.กาญจนบุรี ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางอภิญญา นพสุวรรณ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
3 นางสาวสกุลรัตน์ ชุ่มเมืองเย็น โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม.เชียงราย เหรียญทอง
4 นางมนัสชนก อุดมดี โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญเงิน
5 นางเพ็ญศิริ เริงสูงเนิน โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
6 นางพิมพ์ลดา เปิ้ลมั่นคง โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางแพรทอง หล่ออินทร์ โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป.พิษณุโลก เขต 3 เหรียญเงิน
8 นางสาวจุฑาภรณ์ สูงพล โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญเงิน
9 นางฐิติกาญจน์ เจริญอาจ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด
10 นายนฐากร จำรัส โรงเรียนปอวิทยา สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด