ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 148
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวิชิต เหลาทอง โรงเรียนบ้านบึงตะกู สพป.ชลบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางธัญทิวา ชัยวุฒิ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง
3 นางนิรมล พิพัฒน์คุปติกุล โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.ตาก เหรียญทอง
4 นางสาวจิตติมา กล่อมจิต โรงเรียนบ้านดินโส สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เหรียญทอง
5 นายธนกฤต บุญญาธนพัฒน์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
6 นางปณิตา ทางทอง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
7 นางสาววิภาวรรณ รักษามั่น โรงเรียนบ้านปลายศอก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญทอง
8 นายฉัทท์ธวัชฐ์ วรรณสอน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม.เชียงใหม่ เหรียญทอง
9 นางสาวนิตยา ศรีสรรค์จร โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
10 นางสาวสายใจ ปินะกาพัง โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง