ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 144
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายภูสิทธิ์ สุขสม โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางเปรมสินี ช่วยดำ โรงเรียนบ้านบางรูป สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญทอง
3 นายเริง ขัดทะเสมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
4 นางสาวจีรานุช สระสม โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม สพป.สิงห์บุรี เหรียญทอง
5 นายนคร วุฒิเสลา โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
6 นางสาวปอยหลวง ทิวาวงษ์ โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
7 นางปัญญรัสม์ อยู่ยั่งยืน โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม.นครสวรรค์ เหรียญทอง
8 นางสาวพัชชาภา ย้อยศิริ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป.ภูเก็ต เหรียญทอง
9 นายวรพล รัตนวงศ์เจริญ โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
10 นางสาวสุนทรียา เยาวโสภา โรงเรียนบ้านห้วยโผ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เหรียญทอง
11 นางสาวอรยา ใบกนทา โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เหรียญทอง
12 นายอุทัย นีอำมาตย์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล สพป.สกลนคร เขต 1 เหรียญทอง